ID bài viết : 00259637 / Sửa lần cuối : 06/04/2021

Cách cài đặt thủ công tốc độ màn trập, khẩu độ và độ nhạy ISO khi quay phim trên ILME-FX3

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Khi Exposure Ctrl Type (Loại điều khiển phơi sáng) được đặt thành Flexible Exp. Mode (Chế độ phơi sáng linh hoạt) (Cài đặt mặc định)

  Chức năng chuyển đổi Tự động/Thủ công được đặt thành các Phím tùy chỉnh tương ứng cho tốc độ màn trập, khẩu độ và ISO.
  Bạn có thể chuyển đổi giữa Tự động và Thủ công bằng cách nhấn giữ nút.
  Khi nó được đặt thành Thủ công, bạn có thể thay đổi cài đặt bằng cách xoay vòng điều chỉnh đã xác định.

  Các nút vận hành (ở cài đặt mặc định) và các vòng điều chỉnh vận hành như sau.

   Auto/Manual Swt. Set. (Cài đặt chuyển Tự động/Thủ công) (Cài đặt mặc định)Vòng điều chỉnh cài đặt
  Tốc độ chụpMặt dưới của vòng xoay điều khiển (Màn trập)Vòng xoay điều khiển
  Khẩu độNút C1 (Iris)Vòng xoay phía trước
  ISONút C3 (ISO)Vòng xoay phía sau

  Trong Flexible Exp. Mode (Chế độ phơi sáng linh hoạt), bạn có thể cài đặt phơi sáng như trong Chế độ P/A/S/M mà không cần chuyển chế độ chụp bằng cách kết hợp Tự động/Thủ công.

   Tốc độ chụpKhẩu độISO
  Các cài đặt khi sử dụng theo kiểu tương đương với Chế độ P (điều khiển phơi sáng tự động)Tự độngTự độngTự động/Thủ công
  Các cài đặt khi sử dụng theo kiểu tương đương với Chế độ A (điều khiển phơi sáng tự động)Tự độngThủ côngTự động/Thủ công
  Các cài đặt khi sử dụng theo kiểu tương đương với Chế độ S (điều khiển phơi sáng tự động)Thủ côngTự độngTự động/Thủ công
  Các cài đặt khi sử dụng theo kiểu tương đương với Chế độ M (điều khiển phơi sáng tự động)Thủ côngThủ côngTự động
  Các cài đặt khi sử dụng theo kiểu tương đương với Chế độ MThủ côngThủ côngThủ công

  Khi Exposure Ctrl Type (Loại điều khiển phơi sáng) được đặt thành P/A/S/M Mode (Chế độ P/A/S/M)

  Bạn có thể đặt khẩu độ bằng vòng xoay phía trước và tốc độ màn trập bằng vòng xoay phía sau. (Cài đặt mặc định)
  Để thay đổi ISO, hãy chọn Exposure/Color (Phơi sáng/Màu) - Exposure (Phơi sáng) - ISO sensitivity (Độ nhạy ISO) từ menu và thay đổi cài đặt.
  Bạn cũng có thể đăng ký ISO sensitivity (Độ nhạy ISO) thành Phím tùy chỉnh hoặc menu Fn.
  LƯU Ý: C3 (ISO) không hoạt động vì nó không dành cho độ nhạy ISO mà cho chức năng được sử dụng trong Flexible Exp. Mode (Chế độ phơi sáng linh hoạt) có tên là L.Press ISO Auto/Manual.