ID bài viết : 00254651 / Sửa lần cuối : 26/11/2020

Cổng kết nối phụ kiện đa năng (MI) có thể kết nối với những loại phụ kiện nào?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Để biết chi tiết, vui lòng xem phần Cấu hình hệ thống trong hướng dẫn sử dụng.