ID bài viết : 00254632 / Sửa lần cuối : 01/12/2020

Những phụ kiện nào hỗ trợ giao diện âm thanh kỹ thuật số khi sử dụng bộ kết nối ngàm đa năng (MI)?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Máy quay hỗ trợ âm thanh kỹ thuật số của các phụ kiện Cổng kết nối phụ kiện đa năng (MI) sau đây:

    • UWP-D21
    • UWP-D22
    • XLR-K3M