ID bài viết : 00246660 / Sửa lần cuối : 01/07/2020

[VIDEO] Chuyển đổi nhận diện ánh mắt trong chụp Lấy nét tự động theo ánh mắt (Eye AF)

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Lúc này, bạn có thể chọn Mắt trái hoặc Mắt phải, từ menu hoặc sử dụng phím tùy chỉnh, để bạn tự do chú ý hơn đến bố cục.

    Video này sẽ hướng dẫn bạn cách chọn giữa mắt trái hoặc mắt phải của chủ thể trên máy ảnh.    Mẹo: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube