ID bài viết : 00246655 / Sửa lần cuối : 21/08/2022In

[VIDEO] Sử dụng chức năng Lấy nét tự động theo ánh mắt (Eye AF) với phím tùy chỉnh

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Lúc này, bạn có thể dễ dàng chọn lấy nét Mắt trái hoặc Mắt phải cho người hoặc động vật, bằng cách gán các nút tùy chỉnh, cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi giữa các lựa chọn khi chụp giữa chừng.

    Video này sẽ hướng dẫn bạn cách gán các nút phím tùy chỉnh cho Eye AF (Lấy nét tự động theo ánh mắt) trên máy ảnh.


    Mẹo: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube