ID bài viết : 00246670 / Sửa lần cuối : 14/06/2020

Tai nghe có thể hoạt động trong thời gian ngắn ngay cả khi được sạc đầy. (WF-SP800N)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Có thể tiết kiệm mức tiêu thụ điện năng của pin bằng cách thay đổi các cài đặt của tai nghe hoặc cách thức sử dụng tai nghe. Hãy kiểm tra như sau.

  • Tắt các cài đặt âm thanh ví dụ như Bộ chỉnh âm trên ứng dụng Headphones Connect.

   LƯU Ý: Thời gian phát lại nhạc khi sạc đầy

   CodecChức năng chống ồn/Chế độ âm thanh xung quanhThời gian hoạt động khả dụng
   AACChức năng chống ồn: ON (BẬT)Tối đa 9 giờ
   AACChế độ âm thanh xung quanh: ON (BẬT)Tối đa 9 giờ
   AACOFF (TẮT)Tối đa 13 giờ
   SBCChức năng chống ồn: ON (BẬT)Tối đa 9 giờ
   SBCChế độ âm thanh xung quanh: ON (BẬT)Tối đa 9 giờ
   SBCOFF (TẮT)Tối đa 13 giờ

   Có thể phát lại nhạc khoảng 60 phút sau 10 phút sạc.
  • Cất tai nghe vào hộp sạc sau khi sử dụng.

   Luôn cất tai nghe vào hộp sạc sau khi sử dụng. Nếu không, tai nghe sẽ bị nhận dạng nhầm là đang sử dụng và sẽ không chuyển sang chế độ tiết kiệm pin