ID bài viết : 00230392 / Sửa lần cuối : 28/07/2019

Đèn báo của tai nghe không dây vẫn bật ngay cả khi đã sạc xong.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu bạn mở nắp hộp sạc sau khi đã sạc xong, đèn báo (đỏ) của tai nghe không dây sẽ vẫn sáng trong một khoảng thời gian.