ID bài viết : 00243456 / Sửa lần cuối : 23/03/2020

Thời lượng pin của tai nghe không dây ngắn kể cả khi được sạc đầy (WF-H800)

  Bằng cách thay đổi các cài đặt của tai nghe, bạn có thể giảm mức tiêu thụ pin của tai nghe bằng cách sau đây.

  • Tắt các cài đặt âm thanh như DSEE HX Auto (DSEE HX tự động) và Equalizer (Bộ chỉnh âm) trên ứng dụng Headphones Connect.
   Nếu các cài đặt chất lượng âm thanh được áp dụng trong ứng dụng Headphones Connect thì thời gian gian sử dụng pin sẽ ngắn lại.

   LƯU Ý: Thời gian hoạt động khả dụng khi sạc đầy

   CodecDSEE HXThời gian hoạt động khả dụng
   AACAUTO (TỰ ĐỘNG)Tối đa 3 giờ
   AACOFF (TẮT)Tối đa 8 giờ
   SBCAUTO (TỰ ĐỘNG)Tối đa 3 giờ
   SBCOFF (TẮT)Tối đa 8 giờ

    
  • Cất tai nghe vào hộp sạc sau khi sử dụng.
   Nếu cho vào túi, tai nghe sẽ bị nhận dạng nhầm là đang đeo trên tai và sẽ không chuyển sang chế độ tiết kiệm pin. Luôn cất tai nghe vào hộp sạc sau khi sử dụng.