ID bài viết : 00243456 / Sửa lần cuối : 28/02/2021

Thời lượng pin ngắn, ngay cả khi đã sạc đầy. (WF-H800)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu bạn cảm thấy thời gian hoạt động khả dụng hoặc thời lượng pin quá ngắn, hãy làm theo các bước sau đây để giảm mức tiêu thụ và tăng thời lượng pin bằng cách thay đổi các cài đặt hoặc cách bạn sử dụng tai nghe:

  • Tắt các cài đặt âm thanh ví dụ như DSEE HX Auto (DSEE HX tự động) và Equalizer (Bộ chỉnh âm) trên ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   Nếu các cài đặt chất lượng âm thanh được áp dụng trong ứng dụng Sony | Headphones Connect thì thời gian gian sử dụng pin sẽ ngắn lại.

   LƯU Ý: Thời gian hoạt động khả dụng khi sạc đầy

   CodecDSEE HXThời gian hoạt động khả dụng
   AACAUTO (TỰ ĐỘNG)Tối đa 3 giờ
   AACOFF (TẮT)Tối đa 8 giờ
   SBCAUTO (TỰ ĐỘNG)Tối đa 3 giờ
   SBCOFF (TẮT)Tối đa 8 giờ
  • Luôn cất tai nghe vào hộp sạc khi không sử dụng. Nếu tai nghe được đặt trong túi hoặc một số chỗ khác không phải hộp sạc, tai nghe có thể bị nhận dạng nhầm là đang được đeo trên tai và sẽ không chuyển sang chế độ tiết kiệm pin. 

  LƯU Ý: Sau khi cập nhật phiên bản phần mềm tai nghe 2.0.0, bạn có thể đồng thời sử dụng Equalizer (Bộ chỉnh âm) và DSEE HX. Cần biết rằng việc kích hoạt cả hai tính năng sẽ làm tăng mức tiêu thụ pin và sẽ rút ngắn thời gian phát liên tục.