ID bài viết : 00229797 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Tai nghe hoạt động trong thời gian ngắn ngay cả khi đã sạc đầy.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bằng cách thay đổi các cài đặt của tai nghe, bạn có thể giảm mức tiêu thụ pin của tai nghe bằng cách sau đây:

 • Tắt các cài đặt âm thanh như DSEE HX Auto (DSEE HX tự động) và Equalizer (Bộ chỉnh âm) trên ứng dụng Headphones Connect.
  Nếu cài đặt chất lượng âm thanh được áp dụng trong ứng dụng Headphones Connect thì thời gian hoạt động của tai nghe sẽ ngắn lại.

  LƯU Ý: Thời gian hoạt động khả dụng khi sạc đầy

  CodecDSEE HXChức năng chống ồn/Chế độ âm thanh xung quanhThời gian hoạt động khả dụng
  AACAUTO (TỰ ĐỘNG)Chức năng chống ồn: ON (BẬT)Tối đa 3 giờ
  Chế độ âm thanh xung quanh: ON (BẬT)Tối đa 3 giờ
  OFF (TẮT)Tối đa 4 giờ
  AACOFF (TẮT)Chức năng chống ồn: ON (BẬT)Tối đa 6 giờ
  Chế độ âm thanh xung quanh: ON (BẬT)Tối đa 6 giờ
  OFF (TẮT)Tối đa 8 giờ
  SBCAUTO (TỰ ĐỘNG)Chức năng chống ồn: ON (BẬT)Tối đa 3 giờ
  Chế độ âm thanh xung quanh: ON (BẬT)Tối đa 3 giờ
  OFF (TẮT)Tối đa 3,5 giờ
  SBCOFF (TẮT)Chức năng chống ồn: ON (BẬT)Tối đa 5,5 giờ
  Chế độ âm thanh xung quanh: ON (BẬT)Tối đa 5,5 giờ
  OFF (TẮT)Tối đa 7,5 giờ

   
 • Cất tai nghe vào hộp sạc sau khi sử dụng.
  Nếu cho vào túi, tai nghe sẽ bị nhận dạng nhầm là đang đeo trên tai và sẽ không chuyển sang chế độ tiết kiệm pin. Luôn cất tai nghe vào hộp sạc sau khi sử dụng.