ID bài viết : 00244497 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

[VIDEO] Cách khắc phục sự cố Điều khiển từ xa bằng giọng nói của Sony

    Tìm hiểu cách khắc phục sự cố về điều khiển bằng giọng nói trên điều khiển từ xa của Android TV của Sony.    Mẹo: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube