ID bài viết : 00243854 / Sửa lần cuối : 05/11/2020

Dòng X95G: Kích thước Android TV™

  Các kích thước này là giá trị gần đúng. 
  Một số mẫu Tivi không được bán tùy theo quốc gia hoặc khu vực của bạn. 
  Để biết kích thước khi sử dụng Giá treo tường Sony, hãy tham khảo Thông tin lắp đặt Giá treo tường trên trang web hỗ trợ sản phẩm.

  Sử dụng chân đế

  Kích thước Tivi được gắn nhãn A đến G

  (mm)

  Mẫu Tivi (KD-)ABCDEFG
  85X95xxG191010991766117987412159
  75X95xxG16749611425103693376149
  65X95xxG1447832121190285333131
  55X95xxG122870910187768427499

   

  Treo lên tường

  Kích thước Tivi được gắn nhãn A đến G

  (mm)

  Mẫu Tivi (KD-)ABCDEF
  85X95xxG19101099400400755386
  75X95xxG1674961400300637467
  65X95xxG1447832300300574251
  55X95xxG1228709300300464214

  G: Lỗ M6 dùng cho giá treo tường
  *Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết thông tin về chiều dài vít.

  Vì lý do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyên bạn nên để đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép gắn Tivi lên tường thay bạn.
  Đảm bảo bạn sử dụng Giá treo tường chuyên dụng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Tivi.