ID bài viết : 00243866 / Sửa lần cuối : 05/11/2020

Dòng X95H (75/65/55 inch): Kích thước Android TV™

  Các kích thước này là giá trị gần đúng. 
  Một số mẫu Tivi không được bán tùy theo quốc gia hoặc khu vực của bạn. 
  Để biết kích thước khi sử dụng Giá treo tường Sony, hãy tham khảo Thông tin lắp đặt Giá treo tường trên trang web hỗ trợ sản phẩm.

  Sử dụng chân đế: Vị trí chuẩn

  Kích thước Tivi được gắn nhãn A đến G

  (mm)

  Mẫu Tivi (KD-)ABCDEFG
  75X95xxH16729601675104882415164
  65X95xxH1448833144990682353149
  55X95xxH1229710123077980310135

   

  Sử dụng chân đế: Vị trí chật hẹp

  Kích thước Tivi được gắn nhãn A đến G

  (mm)

  Mẫu Tivi (KD-)ABCDEFG
  75X95xxH16729601057104882415164
  65X95xxH144883388290682353149
  55X95xxH122971080777980310135

   

  Treo lên tường

  Kích thước Tivi được gắn nhãn A đến G

  (mm)

  Mẫu Tivi (KD-)ABCDEF
  75X95xxH1672960300300686519
  65X95xxH1448833300300574392
  55X95xxH1229710300300465268

  G: Lỗ M6 dùng cho giá treo tường
  *Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết thông tin về chiều dài vít.

  Vì lý do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyên bạn nên để đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép gắn Tivi lên tường thay bạn.
  Đảm bảo bạn sử dụng Giá treo tường chuyên dụng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Tivi.