ID bài viết : 00243850 / Sửa lần cuối : 05/11/2020

Dòng X85G: Kích thước Android TV™

  Các kích thước này là giá trị gần đúng. 
  Một số mẫu Tivi không được bán tùy theo quốc gia hoặc khu vực của bạn. 
  Để biết kích thước khi sử dụng Giá treo tường Sony, hãy tham khảo Thông tin lắp đặt Giá treo tường trên trang web hỗ trợ sản phẩm.

  Sử dụng chân đế

  Kích thước Tivi được gắn nhãn A đến G

  (mm)

  Mẫu Tivi (KD-)ABCDEFG
  85X85xxG1909109714381175100433175
  75X85xxG16739641230103171358145
  65X85xxG1450837105989967316131
  55X85xxG123171499677666316131

   

  Treo lên tường

  Kích thước Tivi được gắn nhãn A đến G

  (mm)

  Mẫu Tivi (KD-)ABCDEF
  85X85xxG19091097400400755345
  75X85xxG1673963400300637419
  65X85xxG1450836300300575364
  55X85xxG1231713300200466296

  G: Lỗ M6 dùng cho giá treo tường
  *Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết thông tin về chiều dài vít.

  Vì lý do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyên bạn nên để đại lý Sony hoặc nhà thầu được Sony cấp phép gắn Tivi lên tường thay bạn.
  Đảm bảo bạn sử dụng Giá treo tường chuyên dụng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Tivi.