ID bài viết : 00242180 / Sửa lần cuối : 28/02/2020

Hư hỏng vật lý

    Nếu headset bị đánh rơi hoặc hư hỏng vật lý, vui lòng tham khảo ý kiến của Trung tâm bảo hành ủy quyền Sony gần nhất.

    LƯU Ý: Hư hỏng vật lý không nằm trong phạm vi bảo hành tiêu chuẩn.

     

    Quay lại Menu chính