ID bài viết : 00190361 / Sửa lần cuối : 18/05/2020

Tôi phải làm gì trong trường hợp bị mất một bên tai nghe hoặc hộp sạc?

Làm cách nào để mua chỉ hộp sạc hoặc một bên tai nghe?

  Những mục cài đặt kết nối cho từng bên của tai nghe không dây và hộp sạc chỉ có thể được thiết lập tại Trung tâm bảo hành.

  được ủy quyền. Khi mất hộp sạc hoặc một bên tai nghe, bạn có thể gửi bên tai nghe còn lại và/hoặc hộp sạc đến trung tâm bảo hành.
  Xin lưu ý rằng hộp sạc và mỗi bên tai nghe không được bán riêng.

  Vui lòng gửi bên tai nghe còn lại và/hoặc hộp sạc tới Trung tâm bảo hành. Bộ sạc hoặc tai nghe bị mất sẽ được thay thế và tai nghe sẽ được trả lại cho khách hàng sau khi hoàn tất các cài đặt kết nối.

  LƯU Ý: Bảo hành không chi trả cho chi phí thay thế các phụ kiện bị mất và việc thay thế bộ tai nghe/bộ sạc sẽ phải chịu phí dịch vụ.

  Hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành.ửa chữa