ID bài viết : 00190361 / Sửa lần cuối : 14/01/2019

Hướng dẫn cho trường hợp bạn bị mất hộp sạc hoặc một bên tai nghe (WF-1000X)

Làm cách nào để mua chỉ hộp sạc hoặc một bên tai nghe?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Các tai nghe bên trái, bên phải và bộ sạc của sản phẩm WF-1000X yêu cầu những mục cài đặt kết nối chỉ có thể được thiết lập tại Trung tâm bảo hành.

được ủy quyền. Khi mất bộ sạc hoặc tai nghe, các bộ phận còn lại của tai nghe và/hoặc bộ sạc có thể được gửi đi sửa chữa.
Lưu ý rằng bộ sạc và bộ phận đơn lẻ của tai nghe không được bán riêng.

Vui lòng gửi các bộ phận còn lại của tai nghe và/hoặc bộ sạc tới Trung tâm bảo hành. Bộ sạc hoặc tai nghe bị mất sẽ được thay thế và tai nghe sẽ được trả lại cho khách hàng sau khi hoàn tất cài đặt kết nối.

LƯU Ý: Bảo hành không chi trả cho chi phí thay thế các phụ kiện bị mất và việc thay thế bộ tai nghe/bộ sạc sẽ phải chịu phí dịch vụ.

Hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành.ửa chữa