ID bài viết : 00239508 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Sau khi kết nối bộ điều khiển DUALSHOCK4 qua Bluetooth, điều khiển từ xa Bluetooth không hoạt động đúng cách.

Không thể điều khiển Tivi bằng điều khiển từ xa Bluetooth. Mất thời gian để sử dụng điều khiển từ xa Bluetooth. Không thể hủy ghép nối và ngắt kết nối DUALSHOCK4.

  QUAN TRỌNG: 

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.
  • Do dịch vụ PlayStation Now đã kết thúc, tất cả các bộ điều khiển DUALSHOCK không còn được hỗ trợ.

  Nếu bạn kết nối DUALSHOCK4 với Tivi qua Bluetooth, hãy rút phích cắm Tivi, cắm lại, rồi hủy ghép nối DUALSHOCK4 theo cách sau:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. ChọnHình ảnh cài đặt  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện) — Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Wireless Controller (Bộ điều khiển không dây) — Unpair (Hủy ghép nối) — OK. (Android™ 9)
   • Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) — Wireless Controller (Bộ điều khiển không dây) — Unpair (Hủy ghép nối) — OK. (Android 8.0)