ID bài viết : 00237526 / Sửa lần cuối : 30/11/2020

Màn hình vẫn tối sau khi tôi kết thúc cuộc gọi

  Khi bạn giữ thiết bị ở tai trong cuộc trò chuyện, màn hình sẽ tắt để ngăn bạn vô tình kích hoạt màn hình cảm ứng. Nếu bạn thấy màn hình không bật lại khi bạn di chuyển thiết bị ra xa khỏi tai, hãy thử cách sau:

  • Nhấn nhẹ phím nguồn làm giải pháp tạm thời. Nếu màn hình không bật lại, hãy nhấn lại phím nguồn.
  • Hãy đảm bảo rằng bạn đã tháo tấm dán bảo vệ màn hình tạm thời che màn hình khi lần đầu bạn mua thiết bị. Tấm dán này chỉ được thiết kế để bảo vệ màn hình trong quá trình vận chuyển và dễ dàng tháo ra.
  • Nếu bạn đã sử dụng tấm dán bảo vệ màn hình trên thiết bị, hãy đảm bảo rằng tấm dán này chỉ dành riêng cho kiểu máy Xperia của bạn. Quan trọng là tấm dán bảo vệ màn hình có các lỗ được đặt chính xác để cảm biến độ gần không bị chặn. Để xác minh địa điểm chính xác của cảm biến độ gần cho kiểu máy Xperia của bạn, hãy tham khảo hình minh họa tổng quan trong Hướng dẫn sử dụng.
  • Tắt thiết bị của bạn rồi bật lại. Bằng cách thực hiện thao tác này, bạn sẽ tắt tất cả các ứng dụng đang chạy và giải phóng bộ nhớ, đôi khi còn tự động giải quyết được sự cố này.
  • Cập nhật thiết bị của bạn để đảm bảo thiết bị có hiệu suất hoạt động tối ưu và những cải tiến mới nhất.
  • Bạn nên sao lưu và đồng bộ hóa những dữ liệu quan trọng của bạn bằng tài khoản Google.
  • Sử dụng ứng dụng dành cho máy tính Xperia Companion để thực hiện sửa chữa phần mềm nhằm đặt lại thiết bị của bạn. Xin lưu ý rằng tất cả dữ liệu sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ trong của thiết bị khi bạn tiến hành sửa chữa phần mềm. Nội dung mà bạn đã lưu trên thẻ SD gắn ngoài, chẳng hạn như ảnh chụp, video và nhạc sẽ không bị xóa.

  Cách sao lưu dữ liệu trên máy tính

  Cách sao lưu và đồng bộ hóa ứng dụng, cài đặt điện thoại và lịch sử cuộc gọi

  Cách sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion