ID bài viết : 00259688 / Sửa lần cuối : 06/04/2021

Tôi không nghe được giọng nói của người ở đầu bên kia qua hệ thống âm thanh trên xe hơi / tai nghe Bluetooth trong khi gọi sau khi nâng cấp lên Android 11. Tôi có thể làm gì?

  Bài viết này dành cho sự cố kết nối Bluetooth sau khi nâng cấp Android 11. 

  Sự cố

  Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.  

  Có thể bạn đang gặp phải sự cố không nghe được giọng nói của người ở đầu bên kia qua hệ thống âm thanh trên xe hơi hoặc tai nghe trong khi gọi khi bạn kết nối điện thoại Xperia với hệ thống âm thanh trên xe hơi hoặc tai nghe qua Bluetooth sau khi nâng cấp Android 11. 

  Giải pháp 

  Vui lòng tạm thời chuyển đổi đầu ra âm thanh của điện thoại như sau cho đến khi phần mềm sửa chữa được phát hành. 

  1. Chọn hộp kiểm Âm thanh trên màn hình điện thoại Xperia của bạn trong khi gọi. 
  2. Chọn Loa trên màn hình chuyển đổi âm thanh xuất hiện ở cuối màn hình. 
  3. Chọn lại hộp kiểm Âm thanh trên màn hình điện thoại. 
  4. Chọn hệ thống âm thanh trên xe hơi hoặc tai nghe được kết nối qua Bluetooth trên màn hình chuyển đổi âm thanh xuất hiện ở cuối màn hình. 

  Giải pháp 

  Chúng tôi đã xác nhận vấn đề này và đang làm việc để giải quyết nó trong thời gian ngắn.