ID bài viết : 00239420 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Khi đang phát nhạc bằng một ứng dụng không phải là Trình phát nhạc, bạn có thể nghe thấy các âm thanh chồng chéo.

    Tùy thuộc vào ứng dụng nhạc khác mà bạn đang sử dụng (trừ Trình phát nhạc), nút (phát/tạm ngừng) trên thiết bị có thể không được kích hoạt đúng cách.

    Trong trường hợp này, nhạc bạn nghe có thể bị chồng chéo, vì Trình phát nhạc và ứng dụng khác có thể cùng khởi động khi nhấn nút (phát/tạm ngừng).

    Thực hiện theo các bước sau để phát nhạc bằng một ứng dụng khác ngoài Trình phát nhạc:

    1. nhấn nút (phát/tạm ngừng) trên thiết bị, sau đó tạm ngừng nhạc đã được phát chồng chéo.
    2. Phát hoặc tạm ngừng ứng dụng trình phát đang chạy bằng thao tác trên màn hình ứng dụng.