ID bài viết : 00236002 / Sửa lần cuối : 10/12/2019

Không thể tìm thấy nội dung tải xuống bằng máy nghe nhạc Walkman trong thư viện âm nhạc (Máy nghe nhạc).

  Nếu bạn không thể tìm thấy nội dung tải xuống, hãy chọn  (nút Cập nhật cơ sở dữ liệu) trong Thư viện âm nhạc. Thao tác này sẽ đưa những nội dung đã thanh toán vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trong thư viện.

  LƯU Ý: 

  • Trong quá trình cập nhật dữ liệu, chỉ những nội dung được lưu trữ trong các thư mục sau đây mới được đăng ký trong Thư viện âm nhạc:
   • Thư mục Âm nhạc hoặc Download (Tải xuống) trong bộ nhớ của máy nghe nhạc.
   • Thư mục Âm nhạc trên thẻ nhớ microSD.
   Nếu nội dung không hiển thị trong Thư viện âm nhạc sau khi hoàn tất cập nhật cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo rằng nội dung đã được chuyển đến một trong các thư mục nêu trên, sau đó cập nhật lại cơ sở dữ liệu.
  • Vị trí tải nhạc xuống sẽ thay đổi tùy theo dịch vụ âm nhạc trực tuyến.