ID bài viết : 00241038 / Sửa lần cuối : 11/02/2020

Tôi phải làm gì khi không thể truy cập máy nghe nhạc Walkman?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể nâng cao khả năng bảo mật cho máy nghe nhạc bằng cách kích hoạt tính năng khóa màn hình. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể mở khóa màn hình nếu quên mẫu, mã PIN hoặc mật khẩu. Chính vì vậy, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn nên ghi hoặc lưu lại mẫu, mã PIN hoặc mật khẩu cần thiết để mở khóa máy nghe nhạc ở một vị trí an toàn, tách biệt, đề phòng trường hợp bị quên.

  Bạn sẽ không thể tự mở khóa màn hình nếu quên mẫu, mã PIN hoặc mật khẩu mà bạn không thể nhớ hay lấy lại được.
  Vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành gần nhất để mở khóa thiết bị.

  LƯU Ý: Sau khi đã đặt mã PIN hoặc mật khẩu để khóa màn hình, bạn hãy làm theo các bước sau đây để mở khóa màn hình:

  1. Nhập mã PIN hoặc mật khẩu.
  2. Chọn dấu kiểm ở góc dưới bên phải màn hình để mở khóa màn hình.