ID bài viết : 00239487 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Tôi có thể tạo, phát hoặc xóa danh sách nhạc trên máy nghe nhạc Walkman không?

    Bạn có thể phát hoặc xóa mọi danh sách nhạc trên máy nghe nhạc Walkman đã tạo bằng phần mềm Music Center for PC

    Để tạo danh sách nhạc, hãy sử dụng phần mềm Music Center for PC (phiên bản 2.2 trở lên), sau đó truyền sang máy nghe nhạc Walkman.
    Để biết chi tiết về cách thực hiện các thao tác này, hãy tham khảo phần Tạo hoặc chỉnh sửa danh sách nhạc trên website của Music Center for PC.

    LƯU Ý: Bạn không thể sử dụng máy nghe nhạc Walkman để tạo danh sách nhạc.