ID bài viết : 00243896 / Sửa lần cuối : 06/04/2020

Ảnh trong ứng dụng Google Photos hiển thị với độ sáng quá cao

Khi tôi hiển thị ảnh bằng Google Photos, độ sáng ảnh thay đổi đáng kể. Vì sao lại như vậy? Ảnh của tôi trong ứng dụng Google Photos hiển thị với độ sáng quá cao như thể ảnh bị phơi sáng quá mức. Tôi khắc phục như thế nào? Khi tôi xem ảnh trong Google Photos, ảnh quá sáng. Tôi có thể làm gì?

    Có vấn đề với Google Photos phiên bản 4.22.0.263006408. 

    Cập nhật bộ nhớ Google Photos™ lên phiên bản mới nhất để giải quyết vấn đề này. Bạn có thể tự động cập nhật hoặc bạn có thể cập nhật ứng dụng theo cách thủ công bằng cách sử dụng cửa hàng Google Play™.