ID bài viết : SX119834 / Sửa lần cuối : 23/04/2015

Chế độ STAMINA không hoạt động hoặc hiển thị các giá trị sai

  Chế độ STAMINA sẽ liên tục đánh giá việc bạn sử dụng thiết bị Xperia™ và điều chỉnh thời gian chờ dự kiến cho phù hợp. Trong một số trường hợp, bạn có thể thấy rằng thời gian chờ ước tính không thay đổi sau khi bật chế độ STAMINA. Thời gian chờ ước tính sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách bạn sử dụng thiết bị. Nếu bạn có cường độ sử dụng cao và hiếm khi tắt màn hình, bạn có thể chỉ thấy một chút cải thiện về thời gian chờ ước tính. Điều này là bởi các chức năng tiết kiệm pin ở chế độ STAMINA chỉ được kích hoạt khi màn hình được tắt.

  Thời gian chờ ước tính sẽ dựa trên lịch sử sử dụng trước đó. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu dùng thiết bị Xperia™, thời gian chờ ước tính có thể không phải là ước lượng chính xác cho đến khi bạn đã sử dụng thiết bị một vài ngày. Điều này là bởi chế độ STAMINA chưa có bất cứ lịch sử sử dụng nào trước đó để có căn cứ ước tính. Nếu có ít hoặc không có cải thiện nào về thời gian chờ ước tính được hiển thị sau khi bật chế độ STAMINA, bạn có thể thiết lập lại chế độ STAMINA bằng cách xóa tất cả dữ liệu về việc sử dụng.

  Cách thiết lập lại chế độ STAMINA

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng.
  3. Vuốt đến tab Tất cả.
  4. Tìm và nhấn Bộ điều khiển chế độ tiết kiệm. Nếu bạn không thể tìm thấy nó, hãy tìm và nhấn Bộ điều khiển Chế độ Chờ Mở rộng thay thế.
  5. Nhấn Buộc dừng > Xóa dữ liệu.
  6. Khởi động lại thiết bị.