ID bài viết : 00200698 / Sửa lần cuối : 08/08/2018

Nguồn sẽ không tự động bật ngay cả khi tai nghe được lấy ra khỏi hộp sạc

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Dung lượng pin còn lại của hộp sạc và cả hai thiết bị của tai nghe có thể ở mức thấp.
Sạc pin cho hộp sạc bằng cách kết nối cáp USB. Kiểm tra để đảm bảo đèn báo (phía sau) của hộp sạc sáng màu đỏ.