ID bài viết : 00200698 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Nguồn sẽ không tự động bật ngay cả khi tai nghe được lấy ra khỏi hộp sạc

    Dung lượng pin còn lại của hộp sạc và cả hai thiết bị của tai nghe có thể ở mức thấp.
    Sạc pin cho hộp sạc bằng cách kết nối cáp USB. Kiểm tra để đảm bảo đèn báo (phía sau) của hộp sạc sáng màu đỏ.