ID bài viết : 00229997 / Sửa lần cuối : 12/05/2020

Tai nghe không tắt nguồn.

  Trong các trường hợp sau đây, tai nghe không tự động tắt nguồn.

  • Nếu hộp sạc hết pin
   Tai nghe không tắt nguồn ngay cả khi đã gắn vào hộp sạc.
  • Nếu cài đặt Automatic Power Off (Tự động tắt nguồn) được đặt thành Do not turn off (Không tắt) trong ứng dụng Headphones Connect
   Khi không đeo tai nghe trong khoảng 5 phút sau khi lấy ra khỏi hộp sạc, tai nghe sẽ tự động tắt. Tuy nhiên, nếu Do not turn off (Không tắt) đã được thiết lập, tai nghe sẽ không tắt nguồn.
  • Nếu cho tai nghe vào túi
   Nếu cho vào túi, tai nghe sẽ bị nhận dạng nhầm là đang đeo trên tai và sẽ không chuyển sang chế độ tiết kiệm pin. Luôn cất tai nghe vào hộp sạc sau khi sử dụng.