ID bài viết : 00229289 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Nhạc vẫn không phát ngay cả khi đã nhấn nút Push & Play trên Glass Speaker

Thiết bị bị nhiễu sau khi nhấn nút Push & Play.

  Quá trình phát cũng có thể bị ảnh hưởng bởi trạng thái mạng, hoặc do các cài đặt và điều kiện phản hồi của Spotify.
  Hãy kiểm tra như sau.

  • Những trường hợp sau đây có thể gây ra nhiễu, khiến loa không thể phát lại.
   • Chức năng Spotify Connect không được sử dụng.
   • Loa không được kết nối với Wi-Fi.
   • Loa được kết nối với chức năng Speaker Add (Thêm loa).
  • Hãy thực hiện các thao tác dưới đây và kiểm tra để đảm bảo quá trình phát lại đã được khôi phục.
   • Tắt và bật lại loa rồi nhấn nút (Push & Play) .
   • Nhấn nút BLUETOOTH/ PAIRING (BLUETOOTH/GHÉP NỐI) ở mặt đáy của loa. Kiểm tra xem đèn báo (Push & Play) đã tắt hay chưa, rồi nhấn lại nút (Push & Play).
  • Kiểm tra trạng thái Spotify Connect thông qua ứng dụng Spotify. Nếu thiết bị chưa được cài đặt để phát, hãy mở Connectable Devices (Thiết bị có thể kết nối) và chọn lại thiết bị.
  • Đảm bảo rằng bài hát/nhạc sĩ/album/v.v. được dán nhãn Favorite music (Nhạc yêu thích) qua Push & Play không bị đưa vào mục Don’t play (Không phát) trong ứng dụng Spotify. Hủy cài đặt Don’t play (Không phát) hoặc đăng ký bài hát mới làm Favorite music (Nhạc yêu thích).