ID bài viết : 00226471 / Sửa lần cuối : 17/04/2019

Tivi không phản hồi khi tôi nói "Ok Google"

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  • Kiểm tra cài đặt TV position (Vị trí Tivi).
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa của Tivi.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Sound (Âm thanh) hoặc chọn Display & Sound (Hiển thị và âm thanh), sau đó chọn Sound (Âm thanh).
   4. Chọn TV position (Vị trí Tivi).
   5. Chọn Table-Top stand (Để trên bàn) hoặc Wall Mount (Treo tường).
  • Nói "Ok Google" rõ ràng và to hơn âm thanh Tivi.

  LƯU Ý: Nếu phòng quá ồn, hãy đến gần Tivi hoặc sử dụng nút MIC trên điều khiển từ xa của Tivi.