ID bài viết : 00202596 / Sửa lần cuối : 04/11/2018

Ngôn ngữ được hỗ trợ và cách sử dụng nút MIC tích hợp (chỉ dành cho Tivi có nút MIC tích hợp)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Có thể sử dụng nút MIC tích hợp để tìm kiếm nội dung hoặc để điều khiển Tivi rảnh tay bằng các ngôn ngữ sau đây.

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Pháp
     

LƯU Ý:

  • Đối với tất cả các ngôn ngữ khác, hãy sử dụng nút MIC trên điều khiển từ xa.
  • Cần có kết nối Internet để sử dụng chức năng Google Assistant hoặc tìm kiếm bằng giọng nói bằng nút MIC tích hợp.

Cách sử dụng nút MIC tích hợp
Tham khảo bài viết sau đây: Sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói rảnh tay (chỉ dành cho Tivi có nút MIC tích hợp)

 

*Google là nhãn hiệu của Google LLC.