ID bài viết : 00225291 / Sửa lần cuối : 17/05/2019

Không thể thực hiện thao tác Đồng bộ BRAVIA (HDMI CEC) cho thiết bị HDMI được kết nối khi sử dụng tính năng Picture-in-picture (Hình trong hình).

  Khi video từ thiết bị HDMI kết nối được hiển thị bằng tính năng Picture-in-picture (Hình trong hình), bạn không thể thực hiện các thao tác Đồng bộ BRAVIA (HDMI CEC) được.
  Đây là thông số kỹ thuật của Android™ 8.0.

  Để thực hiện thao tác Đồng bộ BRAVIA (HDMI CEC), hãy tắt tính năng Picture-in-picture (Hình trong hình).

  1. Nhấn và giữ nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn OPEN (MỞ).

    
  3. Chọn Full screen (Toàn màn hình).

  CEC: Chữ viết tắt của Consumer Electronics Control (Điều khiển điện tử học dân dụng)