ID bài viết : 00225287 / Sửa lần cuối : 18/03/2019

Tôi không thể điều khiển BRAVIA TV cũ bằng điều khiển từ xa đi kèm với Android TV™ mới mua

    Điều khiển từ xa đi kèm với các mẫu Android TV™ ra mắt năm 2019 sử dụng công nghệ Bluetooth để liên lạc với Tivi. Vì các bộ điều khiển từ xa mới liên lạc theo cách khác nhau nên chúng không thể liên lạc với các mẫu Tivi ra mắt trước năm 2019. 

    Chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng điều khiển từ xa đi kèm với Tivi của bạn. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng nếu bạn không chắc nên sử dụng điều khiển từ xa nào.