ID bài viết : 00223539 / Sửa lần cuối : 18/05/2021

Hướng dẫn sử dụng Tai nghe thể thao không dây (WF-SP900)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể thoải mái nghe nhạc trong nhiều tình huống khác nhau với WF-SP900.
  Trang này trình bày các thông tin cơ bản về cách cấu hình các cài đặt, cũng như cách bảo trì và vệ sinh WF-SP900.


  Chuẩn bị


  Nghe nhạc


  Thao tác cơ bản khi sử dụng bộ tai nghe headset


  Điều khiển bộ tai nghe headset bằng ứng dụng Headphones Connect hoặc Music Center


  Sử dụng headset dưới nước


  Cách vệ sinh headset