ID bài viết : 00223539 / Sửa lần cuối : 21/05/2020

Hướng dẫn sử dụng Tai nghe thể thao không dây

  Bạn có thể thoải mái nghe nhạc trong nhiều tình huống khác nhau với WF-SP900.
  Phần Câu hỏi thường gặp này sẽ giúp bạn thiết lập, sử dụng và bảo quản Tai nghe thể thao không dây.

  Hãy chọn một chủ đề dưới đây để xem bài viết:

  Chuẩn bị


  Nghe nhạc


  Thao tác cơ bản khi sử dụng bộ tai nghe headset


  Điều khiển bộ tai nghe headset bằng ứng dụng Headphones Connect hoặc Music Center


  Sử dụng headset dưới nước


  Vệ sinh tai nghe