ID bài viết : 00206506 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Tôi có thể sử dụng chức năng Bluetooth ngay cả khi không kết nối mạng không?

    Để sử dụng chức năng Bluetooth, bạn phải thiết lập kết nối Wi-Fi. 
    Loa phải được kết nối mạng để thiết lập, vì vậy hãy sử dụng loa đã nối mạng.
    Sau khi thiết lập xong, thực hiện ghép nối Bluetooth và kết nối.

    Đối với LF-S50G:

    •  Nếu kết nối mạng bị ngắt sau khi thiết lập ban đầu, bạn có thể kết nối và phát lại qua Bluetooth. Tuy nhiên, loa sẽ tắt nguồn sau một tiếng đồng hồ.