ID bài viết : 00203796 / Sửa lần cuối : 02/04/2019

Âm lượng không thay đổi khi sử dụng Chế độ loa trung tâm.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Âm lượng Tivi bị khóa khi sử dụng Center speaker mode (Chế độ loa trung tâm). Điều chỉnh âm lượng bằng hệ thống âm thanh.
LƯU Ý: Nếu bạn nhấn các phím Volume (Âm lượng) trên điều khiển từ xa của Tivi thì màn hình âm lượng sẽ xuất hiện nhưng bạn không thể điều chỉnh được.