ID bài viết : 00206529 / Sửa lần cuối : 26/02/2020

Phụ đề cc hoặc Phụ đề subtitle

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Phụ đề subtitle thường là các bản ghi phần âm thanh của nội dung hiển thị trên màn hình Tivi. Các bản ghi này bao gồm hiệu ứng âm thanh và diễn tả cảnh, nhưng các thành phần không phải lời nói có sẵn hay không thì tùy thuộc vào nội dung.


  Hiển thị phụ đề subtitle trên màn hình Tivi

  Bật tính năng phụ đề subtitle bằng cách nhấn nút SUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi.
  Phụ đề subtitle có sẵn cho nội dung sau đây:

  • Truyền hình: Phụ đề subtitle có thể không có sẵn cho một số chương trình Tivi.
  • Phim: Phụ đề subtitle có thể không có sẵn cho một số bộ phim.
  • Ứng dụng: Một số ứng dụng chẳng hạn như Netflix bật phụ đề subtitle bằng cách sử dụng menu cài đặt riêng của ứng dụng thay vì nhấn nút SUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi. Ngoài ra, một số ứng dụng có thể thay đổi kích cỡ và màu sắc của văn bản.

   LƯU Ý: Truy cập trang hỗ trợ của ứng dụng để biết thông tin chi tiết, kể cả cách bật các tính năng.