ID bài viết : 00189087 / Sửa lần cuối : 11/12/2017

Tôi muốn đặt phụ đề mặc định cho Tivi là tiếng Trung.

  Nếu có phần mềm Tivi mới, hãy tải về và cập nhật cho Tivi.
  Hãy làm theo các bước sau để cập nhật phần mềm.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
  4. Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
  5. Chọn Network (Mạng).

  Bạn cũng có thể sử dụng quy trình sau để khôi phục cài đặt mặc định của Tivi và chọn tiếng Trung làm ngôn ngữ mặc định của Tivi.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn Set-up (Thiết lập).
  5. Chọn Auto Start-up (Tự động khởi động).