ID bài viết : 00205434 / Sửa lần cuối : 23/04/2021

Mức âm lượng cho các chương trình phát sóng và ứng dụng* là khác nhau khi sử dụng loa ngoài qua HDMI (eARC/ARC).

  Tùy theo ứng dụng mà bạn có thể đặt âm lượng của âm thanh vòm lớn hơn chương trình Tivi.

  LƯU Ý: Bạn có thể giảm mức chênh lệch âm lượng bằng cách đặt đầu ra âm thanh kỹ thuật số thành PCM theo quy trình dưới đây. Tuy nhiên, PCM không thể phát ra âm thanh vòm.

  1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — Digital audio out (Ngõ ra âm thanh digital) — PCM.
   • Chọn Sound (Âm thanh) — Digital audio out (Ngõ ra âm thanh digital) — PCM.

  Ứng dụng*:

  • YouTube™, Netflix, v.v.