ID bài viết : 00205066 / Sửa lần cuối : 21/12/2018

Nếu ngôn ngữ của Tivi được đặt thành tiếng Hebrew hoặc tiếng Nga thì sẽ không có sẵn kiểu nhập bảng chữ cái (ví dụ như a, b,c) khi cài đặt Tài khoản Google.

  Trong các bố cục Hebrew (Tiếng Hebrew) và Russian (Tiếng Nga), Gboard (phần mềm bàn phím) không thể nhập ký tự bảng chữ cái (ví dụ như a, b, c). 
  Để nhập ký tự bảng chữ cái, bạn phải cấu hình Tivi để sử dụng các ngôn ngữ mà có thể nhập ký tự bảng chữ cái, ví dụ như English (UK) (Tiếng Anh (Anh)).

  Quy trình thay đổi cài đặt như sau:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Keyboard (Bàn phím) trong danh mục System Preferences (Tùy chọn hệ thống).
  4. Chọn Gboard.
  5. Chọn Languages (Ngôn ngữ).
  6. Chọn Use system languages (Sử dụng ngôn ngữ hệ thống) và đặt thành Off (Tắt).
   Lúc này, bạn có thể cài đặt ngôn ngữ trong Active input methods (Kiểu bàn phím hiện hoạt).
  7. Chọn English (UK) (Tiếng Anh (Anh)) trong Active input methods (Kiểu bàn phím hiện hoạt).

  LƯU Ý:

  • Nếu sự cố này xảy ra trong quá trình thiết lập ban đầu cho Tivi, hãy bỏ qua bước cài đặt Tài khoản Google và chỉ cài đặt tài khoản sau khi thiết lập Gboard.
   Để đặt Tài khoản Google, hãy tham khảo các bước sau đây.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Add account (Thêm tài khoản) trong danh mục Accounts (Tài khoản).
  • Để thay đổi bố cục ngôn ngữ trong Gboard, nhấn nút tên ngôn ngữ ở bên phải của bàn phím và chọn một ngôn ngữ.
  • Thông số kỹ thuật nói trên có thể thay đổi trong tương lai. Gboard được cung cấp bởi Google.
    

  *Google là nhãn hiệu của Google LLC.