ID bài viết : 00223689 / Sửa lần cuối : 25/12/2020

Các sự cố âm thanh, chẳng hạn như âm thanh không cân bằng, điều chỉnh âm lượng và tiếng ồn

    Quay lại Menu chính