ID bài viết : 00231745 / Sửa lần cuối : 28/02/2020

Có sự chênh lệch về âm lượng giữa bên trái và bên phải, hoặc tiếng bass (tần số thấp) yếu.

    Nếu bạn cảm thấy tiếng bass (tần số thấp) yếu hoặc có sự chênh lệch về mức độ âm lượng giữa tai nghe bên trái và bên phải, hãy thay đổi đệm tai nghe sang loại có kích cỡ vừa vặn với cả hai tai của bạn. 

    LƯU Ý: Lúc mua hàng, đệm tai nghe kích cỡ M được bán kèm theo cả hai bên tai nghe.