ID bài viết : 00199601 / Sửa lần cuối : 05/01/2021

Dải màu đen trên màn hình nhìn thấy được, có độ rộng khác nhau hoặc bị ẩn một phần. (Tivi OLED)

  Chức năng Pixel shift (Dịch chuyển pixel) là một tính năng dịch chuyển hình ảnh sau những khoảng thời gian nhất định để ngăn chặn hiện tượng lưu ảnh.
  Tính năng này có thể gây ra các hiện tượng sau đây.

  • Các dải màu đen xuất hiện ở các cạnh màn hình
  • Các dải màu đen với chiều rộng khác nhau ở đầu/cuối hoặc bên trái/phải màn hình
  • Các cạnh màn hình bị ẩn một phần

  Bằng cách cài đặt chức năng Pixel shift (Dịch chuyển pixel) về Off (Tắt), bạn có thể tránh được các hiện tượng này. Tuy nhiên, nhằm kéo dài tuổi thọ của màn hình, chúng tôi KHÔNG khuyến nghị cài đặt chức năng Pixel shift (Dịch chuyển pixel) thành Off (Tắt).


  Để biết chi tiết về chức năng Pixel shift (Dịch chuyển pixel), hãy tham khảo những nội dung sau đây.
  Hình ảnh thỉnh thoảng dịch chuyển. (Chức năng dịch chuyển pixel)