ID bài viết : 00202580 / Sửa lần cuối : 07/06/2020

Sử dụng loa Tivi như loa trung tâm

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng để biết thêm chi tiết.

  Các mẫu Tivi được trang bị chức năng chế độ loa trung tâm sẽ có một cổng CENTER SPEAKER IN ở phía sau. Nếu bạn có Rạp hát tại nhà (với thiết bị thu AV), bạn có thể sử dụng các loa Tivi làm loa trung tâm bằng cách kết nối thiết bị thu AV với cổng CENTER SPEAKER IN của Tivi.

  Kết nối cáp loa

  Sử dụng cáp loa để kết nối thiết bị thu AV với cổng CENTER SPEAKER IN của Tivi.

  Sơ đồ kết nối giữa Tivi và thiết bị thu AV

  1. Thiết bị thu AV
  2. Tivi
  3. Cáp loa
  4. Cổng CENTER OUT cho loa
  5. Cổng CENTER SPEAKER IN - Loại cổng CENTER SPEAKER IN sẽ thay đổi tùy theo mẫu máy
  6. Cáp HDMI hoặc Cáp âm thanh kỹ thuật số quang học - Tivi và thiết bị thu AV phải được kết nối bằng cáp HDMI (kết nối ARC) hoặc cáp âm thanh kỹ thuật số quang học. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn kết nối BRAVIA

  LƯU Ý:

  • Hãy kết nối cáp loa đúng cách sao cho các cực (+/-) giữa Tivi và thiết bị thu AV trùng khớp nhau.
  • Để phát ra âm thanh từ Rạp hát tại nhà, nhấn nút HOME, sau đó chọn  Settings (Cài đặt) — Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — Speakers (Loa) — Audio system (Hệ thống âm thanh).
  • Nếu TV center speaker mode (Chế độ loa trung tâm Tivi) trong Audio out (Ngõ ra âm thanh) được đặt thành OFF (TẮT), hãy chuyển sang ON (BẬT).
  • Nếu bạn không thể phát ra âm thanh từ loa, bạn cần kiểm tra cài đặt hoặc tín hiệu âm thanh của thiết bị thu AV. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị thu AV.

  Khi bạn thực hiện hiệu chỉnh, hãy sử dụng chức năng hiệu chỉnh tự động của hệ thống âm thanh. Khoảng cách đo được có thể xa hơn khoảng cách thực tế vài mét. Nếu hệ thống âm thanh của bạn không có chức năng hiệu chỉnh tự động, hãy cài đặt mức loa trung tâm của hệ thống âm thanh của bạn theo cách thủ công đến mức thích hợp.