ID bài viết : 00202580 / Sửa lần cuối : 12/03/2019

Sử dụng loa Tivi như loa trung tâm

  Chỉ cần kết nối Thiết bị thu AV với cổng CENTER SPEAKER IN của Tivi bằng cáp loa và Tivi của bạn sẽ hoạt động như một loa trung tâm. 

  [A] Thiết bị thu AV
  [B] Cáp loa (không kèm theo máy)

  Khi bạn thực hiện hiệu chỉnh, hãy sử dụng chức năng hiệu chỉnh tự động của hệ thống âm thanh.
  LƯU Ý: Khoảng cách đo được có thể xa hơn khoảng cách thực tế vài mét.

  Nếu hệ thống âm thanh của bạn không có chức năng hiệu chỉnh tự động, hãy cài đặt mức loa trung tâm của hệ thống âm thanh của bạn theo cách thủ công đến mức thích hợp.