ID bài viết : 00225331 / Sửa lần cuối : 11/02/2020

Hãy kiểm tra như sau:

  Hãy kiểm tra như sau:

  Nhiễu tĩnh trên Tivi

  1. Kiểm tra trang web chính thức của nhà cung cấp dịch vụ mạng cho Tivi của bạn
   Các sự cố về thu nhận tín hiệu và bộ dò sóng sẽ thay đổi tùy theo quốc gia. Nhà cung cấp dịch vụ mạng Tivi tại địa phương có thể đã thực hiện các thay đổi kỹ thuật và việc này trực tiếp ảnh hưởng đến bạn. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn nên xem các bản tin mới nhất thường có trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ mạng Tivi.

  2. Bạn phải thường xuyên dò lại kênh Tivi
   Nếu bạn đang sử dụng Bộ chuyển tín hiệu (STB), hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Bộ chuyển tín hiệu. Hoặc, bạn có thể tìm đọc các bài viết hỗ trợ dòng sản phẩm BRAVIA của chúng tôi — Android TV và Tivi không phải Android TV của Sony dưới đây:

  Hướng dẫn dò lại kênh cho Android TV của Sony (mở trong cửa sổ mới):

  Đối với các BRAVIA TV khác (mở trong cửa sổ mới):

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤