ID bài viết : 00148836 / Sửa lần cuối : 30/06/2016

Làm thế nào để kiểm tra số lượng lưu trữ có sẵn trên TV Android.

Làm thế nào để kiểm tra số lượng lưu trữ có sẵn trên TV Android.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa được cung cấp, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Storage & reset trong mục TV.
  4. Chọn Storage.
  5. Chọn Available.