ID bài viết : 00148836 / Sửa lần cuối : 18/08/2019

Cách kiểm tra dung lượng lưu trữ trống trên Android TV.

  Hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Storage & reset (Lưu trữ & đặt lại) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn Internal shared storage (Bộ lưu trữ trong dùng chung) hoặc Storage (Bộ lưu trữ).
  5. Chọn Available (Trống).