ID bài viết : 00132029 / Sửa lần cuối : 12/10/2015

Làm cách nào để kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại của Tivi BRAVIA?

Kiểm tra phiên bản phần mềm hiện tại của Tivi BRAVIA.

  Hãy thực hiện theo các bước sau để kiểm tra phiên bản hiện tai của Tivi nhà bạn:
  1. Trên điều khiển từ xa của TV, nhấn nút HOME để mở TV Home Menu (XMB™).
  2. Trên điều khiển từ xa, dùng các nút mũi tên /support/attachments/389182/tvremotearrows.gif để chọn biểu tượng Settings.
  3. Dùng các nút mũi tên để làm nổi bật biểu tượng Product Support, và sau đó nhấn nút  /support/attachments/389182/tvremotearrows.gif  EXECUTE trên điều khiển từ xa.
  4. Dùng các nút mũi tên để làm nổi bật biểu tượng System Information, và sau đó nhấn nút  /support/attachments/389182/tvremotearrows.gif  EXECUTE trên điều khiển từ xa.
  5. Số của Phiên bản phần mềm sẽ hiển thị ở dưới cùng của màn hình System Information.
   /support/attachments/394655/tvmodel2.PNG

  LƯU Ý: Trong một vài trường hợp, phiên bản phần mềm có thể không có sẵn. Trong những trường hợp đó, Tivi sẽ hiển thị thông báo phiên bản phần mềm hiện tại là N/A như là một phần của các hoạt động bình thường .