ID bài viết : 00225386 / Sửa lần cuối : 11/02/2020

Phân loại các kênh Tivi theo cách thủ công

  Phân loại các kênh Tivi theo cách thủ công

  Sắp xếp kênh trên Tivi

  Đối với Android TV

  Đối với Tivi LCD

  Sự cố có được khắc phục không?

  Sự cố đã được khắc phục Không, chuyển đến bước tiếp theo


  ❮ Quay lại | Duyệt tìm ▤