ID bài viết : 00132728 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Hướng dẫn điều chỉnh kênh thủ công.

Điều chỉnh kênh thủ công.

  Vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:
  1. Nhấn nút Home trên điều khiển.
  2. Đi đến Settings, chọn Digital Set-up và nhấn nút Image để chọn nó.
  3. Dưới Digital Set-up, chọn Digital Tuning và nhấn vào nút Image hoặcImage để xác nhận chọn lựa.
   Image

  4. Menu Digital Tuning sẽ xuất hiện
   Chọn Digital Manual Tuning, nhấn nút Image hoặc Image trên điều khiển từ xa để xác nhận chọn lựa
   Image

  5. Menu Digital Manual Tuning sẽ xuất hiện.
   Nhập số Kênh với các nút số và nhấn Image hoặc Image trên điều khiển từ xa để bắt đầu Điều chỉnh thủ công.Image

  6. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa để thoát Digital Manual Tuning