ID bài viết : S500061266 / Sửa lần cuối : 27/08/2012

Tại sao chủ thể không cố định ngay cả khi nhấn và giữ nút chụp xuống một nửa?

Chủ thể không cố định ngay cả khi được nhấn và giữ nút chụp xuống một nửa.

   

  Khi chức năng AF-C được kích hoạt (Continuous AF), máy ảnh điều chỉnh lấy nét liên tục đến đối tượng di chuyển trong khi nút màn trập được nhấn và giữ một nửa.

  Trong trường hợp này, ống kính lấy nét di chuyển liên tục để điều chỉnh lấy nét. Bởi vì sự chuyển động của các ống kính lấy nét xuất hiện trên màn hình, các đối tượng trên màn hình LCD không cố định.

  Sự chuyển động của ống kính lấy nét và sự biến đổi của góc nhìn trên màn hình LCD được gây ra bởi sự chuyển động để tìm kiếm các vị trí trọng tâm của chủ thể.


  AF-C (Continuous AF) là phù hợp chủ yếu cho các chủ thể chuyển động.

  Vui lòng sử dụng AF-S (Single-shot AF) để chụp chủ thể tĩnh.