ID bài viết : 00202600 / Sửa lần cuối : 21/02/2021

Tính năng nhận dạng giọng nói

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.
   

  Tìm kiếm bằng giọng nói và Google Assistant

  Android TV™/Google TV™ có tính năng nhận dạng giọng nói. Tính năng này được gọi là tìm kiếm bằng giọng nói, cho phép bạn nhập lệnh vào Tivi bằng giọng nói của bạn. Nếu Tivi được tích hợp Google Assistant, bạn có thể yêu cầu Google Assistant trợ giúp.

  Việc Tivi có hỗ trợ Google Assistant hay không tùy thuộc vào khu vực hoặc ngôn ngữ của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bài viết Quốc gia/khu vực/ngôn ngữ được hỗ trợ và cách sử dụng Google Assistant. Để biết cách sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói, hãy tham khảo bài viết Làm thế nào để sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói? . 

   

  Trải nghiệm tìm kiếm bằng giọng nói rảnh tay (chỉ dành cho Tivi có nút MIC tích hợp)

  Nếu Tivi của bạn có nút MIC tích hợp và cài đặt phát hiện "Ok Google", bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói hoặc điều khiển Tivi rãnh tay.

  • Cách xác nhận liệu Tivi của bạn có nút MIC tích hợp hay không:
   Truy cập trang hỗ trợ sản phẩm của bạn và tham khảo phần Thông số kỹ thuật. Nếu Tivi của bạn có nút MIC tích hợp thì thông tin (Built-in Mic) Yes (Micrô tích hợp [Có]) sẽ hiển thị trong phần VOICE SEARCH (TÌM KIẾM BẰNG GIỌNG NÓI).
  • Cách xác nhận liệu Tivi của bạn có hỗ trợ cài đặt phát hiện "Ok Google" hay không:
   Việc Tivi có hỗ trợ "Ok Google" hay không tùy thuộc vào khu vực hoặc ngôn ngữ của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bài viết Ngôn ngữ được hỗ trợ và cách sử dụng nút MIC tích hợp.

  LƯU Ý:

  • Kể cả khi Tivi của bạn không có nút MIC tích hợp và cài đặt phát hiện "Ok Google", bạn vẫn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói bằng điều khiển từ xa.
  • Cần có kết nối Internet để sử dụng chức năng Google Assistant và tìm kiếm bằng giọng nói.
  • Nếu Tivi của bạn hỗ trợ Google Assistant, bạn có thể yêu cầu tính năng điều khiển rảnh tay của Google Assistant.