ID bài viết : 00202600 / Sửa lần cuối : 25/09/2018

Các tính năng nhận dạng giọng nói (Dòng A9F, Z9F)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Tìm kiếm bằng giọng nói và Google Assistant

Android TV™ có tính năng nhận dạng giọng nói. Tính năng này được gọi là "voice search" (tìm kiếm bằng giọng nói), cho phép bạn nhập lệnh vào Tivi bằng giọng nói của bạn. Nếu Tivi của bạn có tích hợp Google Assistant, bạn có thể yêu cầu Google Assistant hỗ trợ bạn.
Việc Tivi có hỗ trợ Google Assistant hay không sẽ thay đổi tùy theo khu vực hoặc ngôn ngữ của bạn. Để biết chi tiết, tham khảo tại đây.
Để biết cách sử dụng chức năng Tìm kiếm bằng giọng nói, tham khảo tại đây.

 

Trải nghiệm tìm kiếm bằng giọng nói rảnh tay (chỉ dành cho Tivi có nút MIC tích hợp)

Nếu Tivi có Google Assistant và cài đặt phát hiện “Ok Google”, bạn có thể tìm kiếm nội dung hoặc điều khiển Tivi rảnh tay.
Việc Tivi có hỗ trợ cài đặt phát hiện “Ok Google” hay không sẽ thay đổi tùy theo khu vực hoặc ngôn ngữ của bạn. Để biết chi tiết, hãy tham khảo tại đây.

LƯU Ý: Cần có kết nối Internet để sử dụng chức năng Google Assistant hoặc tìm kiếm bằng giọng nói.

 

*Google, Android TV cùng với các nhãn mác và logo liên quan là nhãn hiệu của Google LLC.