ID bài viết : 00248251 / Sửa lần cuối : 16/07/2020

Tổng quan về menu Settings (Cài đặt) cho Android™ 9 Pie

  QUAN TRỌNG:

  • Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể chạy Android 9 Pie. Xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng của bài viết này.
  • Tùy thuộc vào mẫu Tivi, bạn có thể cần phải cập nhật phần mềm lên hệ điều hành Android 9.

  Bài viết này mô tả ngắn gọn từng mục chính có trong menu Settings (Cài đặt).
  Để hiển thị menu Settings (Cài đặt), nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa, sau đó chọn  Settings (Cài đặt).

  Tùy chọn Settings (Cài đặt)

  • Watching TV (TV đang xem): Các cài đặt phát sóng như thiết lập kênh, ngõ vào bên ngoài, phụ đề, khóa trẻ em, đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh (chỉ dành cho các mẫu tương thích với IR Blaster hoặc Điều khiển đầu thu tín hiệu cáp/đầu thu tín hiệu vệ tinh), v.v.
  • Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh): Các cài đặt điều chỉnh hình ảnh và âm thanh
  • Network & Internet (Mạng & Internet): Các cài đặt kết nối Internet và mạng tại nhà
  • Accounts & Sign-In (Tài khoản & Đăng nhập): Các cài đặt tài khoản Google
  • Apps (Ứng dụng): Các cài đặt ứng dụng
  • Device Preferences (Tùy chọn thiết bị): Các cài đặt thiết bị khác như ngày & giờ, ngôn ngữ, trợ năng, Chromecast tích hợp, v.v.
  • Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện): Các cài đặt điều khiển từ xa và kết nối thiết bị Bluetooth

  LƯU Ý: Suggestions (Đề xuất) cũng sẽ được hiển thị nếu có bất kỳ mục chưa cấu hình nào được khuyến nghị cài đặt.